home

volg VitaMien op

inschrijven nieuwsbrief

 

Praktijk VitaMien, Wilhelminastraat 17, 9431 BA Westerbork   t 06-506 266 27   i info@praktijkvitamien.nl     bel of mail voor meer info

voor kinderen en volwassenen

Algemene Voorwaarden
& Privacy Verklaring

Je bent weer welkom in de praktijk, uiteraard met de nodige Corona-maatregelen.    

WAAROM

Voorbeelden van problemen en blokkades die je kunt aanpakken vind je hier

Voor de volwassene

Er komt een moment dat je beseft dat je zo niet verder komt. Met de patronen die je hebt geleerd in je jeugd ben je vol goede moed aan de slag gegaan. Om het net zo, of juist niet zo (!) te doen zoals je ouders. Wanneer vervelende situaties of hardnekkige (ook lichamelijke) problemen niet veranderen of de relatie met je kind(eren), partner of anderen moeizaam verloopt, ondanks al jouw inspanning en goede wil, is het tijd voor een andere aanpak. Je mag op zoek gaan naar je onbewuste drijfveren en blokkades die je huidige gedrag of situatie in stand houden. Eenmaal in balans zul je in staat zijn om met kracht en positiviteit met de situaties en mensen om je heen om te gaan.

 

Voor het kind

Wanneer je merkt dat je kind of leerling vastloopt op het gebied van leren of sociale vaardigheden, is er meestal sprake van een emotionele blokkade. Het is van het grootste belang deze blokkade aan te pakken, zodat het kind zich weer vrij en positief voelt om zich verder te ontwikkelen.
Ook zonder emotionele blokkade kan het kind obstakels bij het leren tegenkomen. Door het kind te leren leren, met een eigen handige strategie, en gaten in de basiskennis aan te vullen, kan het weer de volgende stappen zetten en aansluiten bij de lesstof in de groep.