home

volg VitaMien op

inschrijven nieuwsbrief

 

Praktijk VitaMien, Wilhelminastraat 17, 9431 BA Westerbork   t 06-506 266 27   i info@praktijkvitamien.nl     bel of mail voor meer info

voor kinderen en volwassenen

Algemene Voorwaarden
& Privacy Verklaring

Je bent weer welkom in de praktijk, uiteraard met de nodige Corona-maatregelen.    

 

NLP staat voor NeuroLinguïstisch Programmeren en is gebaseerd op drie peilers:

-   analyse van de subjectieve ervaring

    Welke beleving hebben we (bij een situatie, een beslissing, een persoon, een probleem) en hoe ervaren we die met onze zintuigen? Wat zien, horen,voelen, denken, ruiken, proeven we erbij?

-   modelleren

    Welke menselijke vermogens hebben tot succes geleid? Met welke psychologische technieken zijn deze vermogens overdraagbaar aan andere mensen?

-   communicatietechnieken

    Wat is het effect van onze verbale en non-verbale boodschap? Welke boodschappen zend ik uit en welke ontvang ik? En hoe komt mijn boodschap aan bij de ander? Hierbij wordt ervan uitgegaan dat ieder mens anders is omdat iedereen in een andere omgeving opgroeit, met andere ervaringen en ander startmateriaal. De ideeën, beelden en overtuigingen die we van de wereld hebben, maken dat we niet de werkelijkheid ervaren maar een afspiegeling van de werkelijkheid, gekleurd door diezelfde ideeën, beelden en overtuigingen.

 

Een ander belangrijk uitgangspunt is de goede intentie die achter ieder gedrag schuil gaat, ook achter probleemgedrag. Dit alles leidt tot vele boeiende en effectieve NLP-technieken, waarbij je wordt uitgedaagd je intenties, overtuigingen, ideeën en beleving te onderzoeken. Met het doel deze waar gewenst te veranderen, zodat ook je gedrag kan veranderen.

 

NLP

WAT IK DOE